Het laatste nieuws

Corona-maatregelen voor imkers.


De regel is dat verplaatsingen in het kader van ’dieren verzorgen’ en
‘landbouw toelevering’, essentieel zijn te beschouwen voor wat het professionele landbouwactiviteiten betreft:
Belangrijk voor de imkerij: een imker wordt hier met ‘professioneel’ gelijkgesteld wanneer hij een bewijs van FAVV-registratie kan voorleggen.
Zo krijgen we wat de imkerij betreft verschillende categorieën:  

  • Verplaatsingen in het kader van het toepassen noodzakelijke verzorgingstechnieken op de bijenstanden: toegelaten, kopie van FAVV registratie zal hierbij nuttig zijn.
  • Vervoer van bestuivingsvolken naar de dracht (fruitgaard, koolzaad,...): toegelaten, kopie van FAVV registratie en van bestuivingsovereenkomst met de landbouwer of fruitteler zal hierbij nuttig zijn. 
  • Aankoop kwekersmateriaal voor kweekvolkjes: toegelaten mits FAVV registratie en indien gecoördineerd vanuit de imkerverenigingen, men dient hierbij de maatregelen te respecteren die van kracht zijn om de Corona-dreiging in te dammen.
  • Aan- en verkoop van volken: toegelaten mits FAVV registratie en indien gecoördineerd vanuit de imkerverenigingen, men dient hierbij de maatregelen te respecteren.
  • Inzameling van stalen voor labo-analyses: verplaatsingen gebonden aan het inzamelen van stalen zijn toegelaten voor imkers die hun FAVV registratie kunnen voorleggen. 
    Men dient hierbij de maatregelen te respecteren die van kracht zijn om de Corona-dreiging in te dammen.
  • Reizen naar de bevruchtingseilanden: De jaarlijkse bevruchting van bijenkoninginnen op de bevruchtingseilanden gaat normaal door half juni. Het gecoördineerd transport van de koninginnen naar de bevruchtingseilanden is toegelaten voor imkers die hun FAVV registratie kunnen voorleggen.
  • In samenspraak met Honeybee Valley werd een ‘Verplaatsingsdocument’ opgesteld dat kan worden gebruikt  bij Aankoop of verkoop van bijenvolken - Vervoer van imkersmateriaal - Vervoer van teeltmateriaal - Vangen van een zwerm. Je kan het downloaden:  www.honeybeevalley.eu/diensten/helpdesk/covid-19-en-imkerij

Zoals je ziet is ook hier je FAVV registratie belangrijk

De laatste nieuwsjes

De laatste nieuwsjes vind je in ons 'Ledentijdschrift'.
Schrijf je in als lid en je ontvangt ons tweemaandelijks 'Ledentijdschrift' in je brievenbus of via je e-mailadres.
Uit de editie van mei 2020:
- Aankoop 'Bijvriendelijke bloemzaden'.
- Coronamaatregelen voor imkers.
- Invoeren van een koningin bij volk met leggende werksters.
- De Thermosolar.
- Twee koningininnen op één kast???
en ...

V.B.I. - Vlaams Bijen Instituut vzw

V.B.I. - Vlaams Bijen Instituut vzw

We hebben met onze vereniging er altijd naar gestreefd om onze leden zo veel mogelijk kennis en praktische ondersteuning te verlenen. Op het plaatselijk vlak en in de samenwerking met onze Provinciale en Vlaamse organisaties, hebben we steeds ons beste beentje voorgezet. Verschillende leden werden zo voorzitter, secretaris en penningmeester bij verschillende overkoepelende verenigingen zowel Provinciaal als Regionaal.

De laatste jaren werd door verschillende imkers en hun organisaties de idee geopperd dat een ondersteuning best op zo breed mogelijke basis gebeurt, waarbij alle federaties onder 1 koepel en op een meer professionele wijze kan functioneren.

In alle openheid werden door de diverse koepelorganisaties, met enquêtes en groepsgesprekken, standpunten uitgewisseld om zo tot een gemeenschappelijke visie te komen. Uit de analyses bleek dat onze imkers, onafhankelijk van welke federatie ze waren of hoe en met welke ondersoort van bijen ze imkeren, nood hebben aan meer en duidelijke ondersteuning. Ook is er nood aan 1 transparante, democratische en actieve koepel en aan 1 stem naar de overheden en instanties toe, om hun zaken te bepleiten en hun problemen aan te kaarten.

Om dit alles te kunnen realiseren werd besloten om zich te verenigen in een nieuwe koepelorganisatie, het ‘Vlaams Bijen Instituut’ afgekort V.B.I.

Ook je plaatselijke vereniging ‘De Liefhebbers Van ’t Zoet vzw’ sluit zich als actieve imkersvereniging aan bij deze nieuwe koepelorganisatie.

Voor meer informatie raadpleeg de website: https://vlaamsbijeninstituut.be/