Agenda

Voordrachten

Voordrachten Onze voordrachten worden gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Europese Unie.

Voorloping geen vergaderingen

Voorloping geen vergaderingen Op dit ogenblik kunnen we ingevolge de ‘coronamaatregelen’ geen vergaderingen of andere activiteiten organiseren.
We houden wel wat in petto, zodat we vlug na de versoepeling van de voorschriften onze activiteiten kunnen hervatten.